Mar 24, 2014

Danish pastry bread

Chồng đi công tác từ giữa tuần này đến đầu tuần sau, vậy nên buổi tối ngày cuối tuần, sau khi con ngủ thì chả còn ai ngồi đàm đạo cùng. Nổi hứng....làm bánh danish.

Công thức và cách làm ở đây  

Mình chỉ tạo hình khác chút chút và không quét trứng trước khi nướng.

IMG_20140322_222613

IMG_20140322_223300

Lúc nào đói, bỏ ra quay lvs thì bánh mềm mềm, còn nướng lại thì giòn rất ngon.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails