Feb 25, 2013

Bánh tiêu

Mình có cái thói đi siêu thị rất tốn tiền. Tỉ dụ là tiện tay là cứ nhặt mặc dù đến cả vài tháng sau vẫn chưa thấy có nhu cầu dùng đến. Dạo này đang cai cái tật đấy rồi nhưng hậu quả của mấy lần trước thì vẫn còn đây nên hôm nay lại phải cố làm cho nó hết.
Gói bột bánh tiêu này cũng có thể được coi là hậu quả. Hình như mua cách đây khoảng 2 tháng, lừng khừng mãi thì cũng đến ngày có đủ quyết tâm để làm. Mấy món liên quan đến chiên rán, nồi niêu thường hay làm mình tần ngần.
Món khoái khẩu của cậu cả nhưng cậu cả cũng đang trong giai đoạn bóp mồm bóp miệng nên sau khi làm xong, được thưởng 2 cái. Mãi đến tối, ăn cơm rất ít, lại xin thêm mẹ 2 cái nữa. Phải ăn cơm rất ít vì nếu ăn nhiều thì hoặc là mẹ sẽ không cho ăn, hoặc là chỉ được 1 cái.
011 
016

Cách làm vẫn cũ đây  , hình gói bột đây


No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails