Jan 8, 2013

7 năm

Cũng vào 1 ngày rét mướt y như thế này (nhưng không mưa) 7 năm trước đây, mình đã được "chồng lấy về làm vợ" đấy. 7 năm, một chặng đường không dài nhưng cũng đủ những hỉ nộ ái ố. Quà tặng của ông trời là đây.
023

Kể ra đi lấy chồng thế này là lãi nhỉ.

Ngày hôm nay, đáng lẽ phải ăn uống tưng bừng một chút nhưng ...lại nhưng mình đang túi bụi với núi công việc, chồng chắc cũng đang tất bật lắm.

Hi vọng hôm nay cả nhà về kịp lúc 7h để cùng nhau ăn tối nhé.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails