Nov 8, 2012

Lên đời - Piagio Zip 100


Thực ra là mình nói vậy cho oai chứ chuẩn man thì phải là "xuống đời".

Đây là bạn đồng hành mới của mình đấy bởi vì mình đã nhường em Liberty cho chồng mất rồi. Em Liberty chả có tội tình gì trong vụ chuyển nhượng này, cũng không phải bỗng dững mình khoái em Zip mà là vì chồng mình dạo này hay phải chạy đi chạy lại trong công việc, đi xe máy sẽ thuận tiện hơn. Nhất là buổi sáng lại phải đưa Be đến trường, đường vòng vèo, chật chội lại hay tắc, thế là kế hoạch 2 bánh lại được phục hồi.

Tối qua, khi mẹ cho Be xem cái catalog thì bạn ý đã sướng rơn lên rồi và chắc chắn hi vọng là mẹ sẽ lấy màu vàng. Mới tua đi tua lại có vài vòng nhưng cảm nhận đầu tiên là "nhẹ", "gọn" và "tít". Chắc sẽ đỡ cái công mình dắt lên dắt xuống mỗi ngày. Mong là em ý sẽ là vận may giúp mình cày cuốc được kha khá để còn "lên đời" thực sự.


No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails