Oct 2, 2012

Paparotti

Cả một mùa hè dài đằng đẵng, bao nhiêu công thức làm bánh mỳ được gói ghém thật chặt, cất trong rương và đợi mãi, đợi mãi đến mùa thu mát mẻ mới lại lôi ra phơi phóng.

Chà, một ngày thứ 7, chồng đi vắng, 2 con đang ngủ trưa thì cái thú của ta là lại sà vào đây và làm một điều bất ngờ cho bữa quà chiều. Anh cu đang nằm ngủ cũng bị cái mùi nức nở của cafe làm cho bừng tỉnh sớm hơn thường lệ, còn em cu thì chả hề hấn gì, lúc gọi dậy còn uốn éo, vặn vẹo và gây sự.

Bánh Paparotti đã có công thức ở đây

031

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails