Oct 3, 2012

Căng thẳng

Mấy hôm nay có nhiều chuyện làm mình căng thẳng muốn nổ tung cả đầu. Nhiều lúc chỉ ước ao có thể trốn đi đâu đó 24h. Chỉ cần thế thôi nhưng đủ để refresh lại tâm trạng.

Khó khăn thì nào có nề hà chi, mình sẵn sàng đối đầu với nó nhưng cái tạo cho mình những áp lực nặng nề này lại chính là con người.

Ước gì có một nút delete, sẽ tạm thời delete cả thế giới này trong 24 phút.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails