Aug 31, 2012

Mọc răng và ốm

1
Gặm một nỗi căm hờn trong cũi gỗ

Anh Be mọc hết một hàm răng mà mẹ còn chả nhận ra, trong khi Boong thì ...đúng là boong boong thật, kêu như chuông ý.

Mẹ tự an ủi là bạn ý ốm cũng có cơ sở thôi vì mặc dù ông bà và bố mẹ đã hết sức giữ gìn nhưng thời tiết mấy hôm nay quả thực kinh khủng, lại thêm con mọc 1 lúc 3 răng hàm, 2 ranh nanh nên khó mà tránh được cái sự hắt hơi sổ mũi.

Ốm, nghĩa là mè nheo
Ốm, nghĩa là uốn éo
Ốm, nghĩa là bỏ ăn
Ốm, nghĩa là khó ngủ
Ốm, nghĩa là bế cũng không xong và thả thì càng được thể gào to.

Cái mũi cứ thò lò ra là mẹ lại xót hết cả ruột. Cái đầu cũng hâm hấp là mẹ xoắn hết cả chân tay. Vì tiểu sử bệnh lý, 38 độ là lập tức phải hạ nhiệt để tránh hệ lụy nên cái nhiệt kế luôn túc trực trong tay.

Thương bạn ý lắm. Mẹ mong hết đêm nay là bạn khỏi nhé để 3 ngày nghỉ của cả nhà phải thật vui.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails