Aug 7, 2012

Cơm nắm

Ngày nóng, ăn cơm nắm cũng ngon. Ngày mát, ăn cơm nắm cũng thích.
Mà đôi khi, cũng chỉ vì chán xúc cơm bằng thìa thì mẹ lại làm ít cơm nắm cho cả nhà...bốc. Ấy thế là hao lương thực lắm nhé.

Có khi là ruốc...

b 

Có khi là muối vừng

a

Có khi là mắm tép...nhưng không kịp chụp hình.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails