Dec 22, 2011

Rồi cũng qua

Liệu chúng ta có nên tin là có số phận. Chắc phải tin vậy thôi.

Tất cả những gì mà tôi đã và đang trải qua trong năm nay gần như tôi đều biết trước. Và chả có cách nào khác là ngồi chờ nó xảy ra. Không thể thay đổi.

Người ta nói tôi có một big change vào tháng 11 này. Cái big change đó, tôi mong chờ bao lâu nay, vậy mà...phải đến tận tháng 11, cuối tháng 11 (âm lịch) này, nó mới xảy đến.

Thế là sao nhỉ. Tôi đã cố nghĩ là mọi sự đều do ngẫu nhiên nhưng đoan chắc là không phải vậy rồi.

Dù gì cũng phải cảm ơn trời đất

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails