Mar 17, 2011

Nhật Bản ơi, thương quá

"Sao xót xa như rụng bàn tay..."

Đó là cảm giác của tôi bây giờ mỗi khi bật NHK xem live tình hình động đất, sóng thần ở Nhật Bản. Cả buổi sáng, cứ ngồi ôm con và dán mắt vào nghe tình hình Fukushima, thấy lòng quặn lại, cứ như là chính đất nước mình, người thân mình ở đó vậy. Vội vàng vớ điện thoại, soạn vài ba dòng vội vàng hỏi tình hình bạn bè bên đó, các sếp nữa và ngóng trả lời. 1, 2, 3, 4 mail đến. May quá là tất cả đều bình an, nhưng giọng sếp có vẻ buồn lắm. Sao không buồn được chứ....

Rồi lại một nỗi lo lắng khác cho công việc....

Mong là sẽ sớm qua đi nhé, mong là mặt trời sẽ lại rực sáng trên đất nước của hoa anh đào. Mong lắm, Nhật Bản của tôi ơi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails