Dec 10, 2010

Banh tiêu và lại quẩy đường

1
Đi siêu thị, mua gói bột bánh tiêu Mikko về làm thử. Nhận xét là bột trộn sẵn không ngon bằng bột tự pha đâu nhé.

4

Làm mấy cái bánh còn lại cũng xoắn quẩy hết. Chiên xong, cho vào xóc đường cát cho bám...ăn còn ngon hơn cả bánh tiêu.
3


2
Bánh cạnh cửa sổ
và..bánh trong bếp
5

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails