Nov 22, 2010

Tôi xấu xa

Một ngày, như ngày hôm nay và tôi nằm vất chân lên trán, ngẫm nghĩ, dày vò, ân hận, sung sướng với những gì đã trải qua trong hơn 29 năm cuộc đời.
1 việc không ra gì...vô lễ và bất hiếu mà đến giờ sao cứ ám ảnh mãi không nguôi. Quả thực muốn quên, muốn quên luôn đi nhưng không sao nổi...Những 16-17 năm rồi...nhưng chắc đó là một vết nhăn trên đôi mắt bố.
Có những việc mà chỉ cần chớm nghĩ lại đã bật dậy hỏi mình "sao lại làm thế nhỉ". Mới nghĩ lại, đã thấy xẩu hổ quá vậy mà sao mình nỡ.....
Có những việc mới là việc của ngày hôm qua, của ngày hôm nay và của cả ngày mai....Nhưng điều không đáng và cũng không nên làm nhưng thực sự không thể....Tôi không thể làm khác đi được. Mọi sự cố gắng đều là quá quá đối với tôi. Và một lời xin lỗi dài dành cho ai đó.
Ai cũng mong được làm người tốt trên đời nhưng nếu ai cũng tốt hết thì liệu có buồn tẻ và chán ngắt. Và tôi xin được điểm một chút vui vào trong đó để cân bằng. Bởi lẽ....Tôi xấu xa.

Ngày tháng năm
Sớm sớm Nov 22, 2010. 1:56AM

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails