Nov 13, 2010

Meat pie

Photobucket

Bình mới, rượu cũ...vì cũng chỉ là đặt tên mới cho Pateso.

Photobucket

Thới tiết này đúng là hợp quá để cán bột ngàn lớp, làm 1 công thức, chia đôi. Vậy àm cũng được 12 cái bánh đầy đủ thịt thà.
Bố phải dùng 3 cái cho bữa sáng, mẹ và con, mỗi "đứa" chỉ 1 là đủ. Thế mới biết kẻ nào ăn tham nhất.

Photobucket

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails