Oct 10, 2010

Xa lát, Đậu phụ non sốt thịt bằm, Canh rau ngót

Là một bữa cơm đạm bạc nhiều rau ít thịt của nhà mình.
Theo quan điểm của MD thì nên ăn nhiều rau tươi để "trẻ lâu". Vợ chả còn cách nào khác là xúc tiến thôi.
Rau xa lát trộn dầu dấm. Dầu dấm đã pha sẵn, ngồi vào bàn là rưới lên rau rồi ăn ngay.
Photobucket

Photobucket


Đậu phụ non sốt với thịt bằm, nhưng không ngò, không hành...MD cần thông cảm với vợ nhé vì vợ rất sợ mùi mấy gia vị đó thời điểm này.

Photobucket


Và bát canh rau ngót cũng với tí tẹo thịt bằm gọi là cho ngọt nước.
Thế thôi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails