Oct 15, 2010

Thịt ba chỉ kho trứng cút, Bầu xào tỏi, Canh chua

Nhà mình hôm nay "giữ bụng" với
Thịt ba chỉ kho trứng...

Photobucket

Bầu xào tỏi...

Photobucket

Canh chua sấu

Photobucket

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails