Oct 24, 2010

Rau muống trộn, Sườn rim cay

Đạm bạc lắm ý.
Cái món rau này, gọi là gì đây. Vì có khế, có rau kinh giới, có cốt chanh, có cả khế. Lúc lại cho cả tí tép khô nữa cơ. Gia vị, hạt nêm, tí bột ngọt. Trộn tùm lum lên. Ngon không sao cưỡng nổi.

Photobucket

Đã chán sườn chua ngọt nên lại đến sườn rim. Hôm nay cho cả tá ớt bột vào. Agừ bị MD lừa mấy miếng, kêu cay um trời. Vội vàng mẹ phải múc luôn cho 1 thìa nước rau muống đánh sấu. Hít hà...ghé tai mẹ "nhưng mà ngon lắm ạ".

Photobucket

Bữa này có 2 món sơ sơ mà xong chảo, bát đĩa tùm lum cả, rửa bét nhè. Ngại...ngại...ngại...

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails