Sep 15, 2010

Chè cốm

Photobucket


Mùa thu, mùa xanh của trời và xanh cả đất vì cốm. Cốm mà ăn với chuối thì tôi có thể xơi nửa nải được. Món nghiện ngập mà thấy 1 năm cũng chỉ vài lần được thoả thích nên càng thấy quý.
Cốm mua rõ nhiều, chuối đã hết mà vẫn còn nguyên đến 2 lạng. Cất trong tủ lạnh cũng ngót nghét 5 ngày nên nay phải lôi ra chế thành cái khác.
Một chút bột đao, một chút đường cho vừa miệng, thêm tí vani hoặc dầu hoa bưởi...thế là đã có bát chè nóng hổi cho 1 sáng bão.

Photobucket
Photobucket

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails