Aug 17, 2010

Just graduated

Hè của con đã hết...bằng chứng là đã phải quay lại trường mầm non và cũng kịp tốt nghiệp một khoá vỡ lòng oăn, tu, ti...
Mẹ không hi vọng con trở thành giáo sư, tiến sỹ...cho con đi học, cái mẹ cần nhất đó là con bớt nhút nhát ở chốn đông người, bớt bỡ ngỡ khi gặp 1 người nước ngoài...Tất cả chỉ có thế.
Thành quả của 2 tháng vác sách đến trường và 400$ của mẹ là đây...
Con và cô giáo trợ giảng

Photobucket


Chụp từ rất xa lại nhấp nhô biển người nên ảnh cứ huyền ảo kiểu gì

Photobucket



Photobucket

Trông cũng to ngang ngửa các anh các chị, thế mà kém nhau đến 2 tuổi đấy ah.
Vẫn kiểu che mặt truyền thống

Photobucket


Anh Mốc lớn hơn, tiếp thu tốt hơn nên cũng học giỏi hơn em nhiều

Photobucket


Anh oai chưa

Photobucket

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails