Jun 10, 2010

Niềm đau

Là khi biết bố mẹ mình đau nặng.
Là khi biết dù cố gắng cũng chỉ "giảm" bệnh chứ không thể "khỏi" bệnh.

Ngoài sự cố gắng ra thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn nữa....
Chỉ có tình yêu thương là mãi mãi, mãi mãi...

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails