Apr 23, 2010

who am i?

Cứ tự hỏi và lại thấy thất vọng.
Ôi, sao cái ngày hôm nay lại có trong lịch cơ chứ. Chưa bao giờ thấy thất vọng về bản thân mình đến thế.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails