Apr 11, 2010

The fourth kind


Lại thêm một bộ phim làm mình ám ảnh. Không biết dùng từ gì để nói về phim này vì nó không phải là kinh dị, cũng không phải giả tưởng mặc dù cũng có cái giả tưởng...

Thực sự rất ám ảnh và băn khoăn....

12h đêm, ngồi xem phim mà không dám nhúc nhích. Tiếng nước ngoài bể róc rách cũng làm mình rợn tóc gáy.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails