Mar 19, 2010

Ốm?

Nổi da gà...
Nóng lạnh bất thường....
Đầu ong ong...
Tai ù ù...
Chán cơm...
...Thèm bánh kem....
Có phải là đã ốm rồi không

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails