Feb 25, 2010

Croissant

Vẫn là từ bột ngàn lớp cán hôm qua, tôi tạo hình croisssant để MD ăn sáng. Vì bánh nhiều bơ nên cũng chẳng cần thêm cốc sữa thì cũng đã no và đủ chất rồi.


PhotobucketPhotobucket

Như 3 con lợn con...
Photobucket


Photobucket

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails