Nov 19, 2009

Côn ra thì ga vào

Cái lý thuyết này nghe hơi bị mượt nhỉ, nhưng em cứ toát cả mồ hôi hột dù mấy sáng nay Hà Nội hơi ... cóng.
Đêm ngủ cũng mơ chân trái côn, chân phải ga, và ...chân phải tiếp là phanh. Cơ mà cũng có lúc ú ớ thế nào, phanh ga oánh nhau luôn. Sáng nay chứ đâu, may mà thầy phanh ngay lại kịp...chứ không thì có thằng ăn ga tô. Nguyên nhân là do thầy nói hơi nhiều. Chẳng lẽ bảo thầy ơi, thầy đóng cái loa lại cho em nhờ àh. Gì thì cũng phải để người ta tự chủ.
Đi ngoài đường thì phóng cũng tạm, nhưng em được cái nhát chết, ai thích vượt em cho vượt hết....kể cả xe thô sơ, hay xe thồ, thích là cứ việc vượt. Tính em điềm đạm lắm. Hehe.
Nhưng ối giời ơi, sao e tập trong bãi mãi mà vẫn chuối hột quá. Cứ hôm đc hôm xịt. Khi nào phải đề pa ngon, chuồng ngon thì mới ăn kĩ ngủ kĩ được.
Cái số em, e đoán chắc phải trượt 2 phát ý chứ. Chết mất

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails