Oct 26, 2009

Lại bánh mỳ

Photobucket

Lần này tôi thấy có khi là thành công nhất từ trước đến giờ. Bánh mềm, vỏ mỏng, giòn. Tuy tạo hình vẫn không ổn nhưng thôi vậy là có tiến bộ rồi.

Công thức baguette. Tôi chỉ tăng gấp đôi lương bột chua thôi.

Photobucket

Lại ủ thêm bột chua..thế nghĩa là sẽ có nhiều lần sau ...

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails